رسانه مردمی کرج سیتی 68

تعرفه تبلیعات کرج سیتی 68

تعرفه تبلیغات | 1400

پست 24 ساعته : 55 هزارتومان

استوری 24 ساعته : 45 هزارتومان

پست و استوری 24 ساعته : 90 هزارتومان


پیشنهاد ویژه 

2 عدد پست و 2عدد استوری : 200 هزارتومان 170 هزارتومان

6 عدد پست و 6عدد استوری : 600 هزارتومان 500 هزارتومان

کرج سیتی

اسکرین شات از بازدید پست و استوری

رسانه مردمی
رسانه مردمی
رسانه مردمی
رسانه مردمی

KARAJCITY68

رسانه مردمی کرج سیتی 68 ،ارائه دهنده کلیه خدمات دیجیتال مارکتینگ و برنامه ریزی و اجرای زیرساخت های تبلیغاتی در کشور.

فهرست